Loading...
info@cleancar.be 09/355.15.22

ALGEMENE VOORWAARDEN

Clean Car bvba
Orchideestraat 32
9041 Oostakker
BTW BE0440 557 568

1. Verkoopsvoorwaarden

In geval van niet of niet-tijdige betaling van de faktuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswegen het verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de conventionele intresten ten belopen van 7% per jaar, alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een miniumum van 25€. De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten - zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke - waartoe de invordering van een onbetaalde rekening/faktuur aanleiding zal geven. De buitenrechtelijk incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan minimum van 25€.

2. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Clean Car besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site. Clean Car kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Clean Car kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Clean Car kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Evenmin is Clean Car aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.

3. Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Clean Car, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Clean Car.

4. Intellectuele rechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logos, verstrekte informatie, gegevens) met betrekking tot de site van Clean Car komen toe aan Clean Car. Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Clean Car.

5. E-mail correspondentie

Door het bezoeken van onze website en het versturen van e-mails naar Clean Car geeft u te kennen dat u geen beroep wenst te doen op eventuele eigendomsaanspraken en/of het doen gelden van auteursrechten op uw communicatie. We behouden ons het recht toe, de informatie die u ons toestuurde naar eigen voorkeur te gebruiken.


Scroll to Top